Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: Harmaa talous on merkittävä ongelma ravintola-alalla

empty-plate

Harmaa talous on iso ongelma ravintola-alalla. Se aiheuttaa vakavaa haittaa alalla rehellisesti toimiville yrityksille. Eilen käynnistynyt Harmaa talous – musta tulevaisuus -kampanja herättää kuluttajia pohtimaan arkisten valintojen merkitystä harmaan talouden ja laittoman toiminnan torjumisessa. Harmaan talouden yrittäjä ei yleensä maksa veroja eikä työehtosopimuksen mukaisia palkkoja.   

Ravintola-alan harmaa talous on tyypillisimmillään pimeitä palkkoja, veronkiertoa ja ohimyyntiä. Tyypillisimmin harmaasti toimivan ravintolan tunnistaa siitä, ettei ostosta lyödä kassaan ja aterian hinta on huomattavasti yleistä hintatasoa edullisempi. Harmaasta ravintolasta voi olla kyse myös silloin, kun samalla liikepaikalla toimiva ravintola vaihtaa tiheästi nimeään.

Verojen ja työehtosopimusten mukaisten palkkojen osuus ravintola-aterian hinnasta on useita kymmeniä prosentteja. Kun ravintola jättää nämä maksamatta, annokset voi hinnoitella edullisemmaksi. Keskimäärin pizzan raaka-aineiden osuus ravintola-annoksen hinnasta on 35 prosenttia. Työvoimakulujen osuus on 36 prosenttia, arvonlisäveron 12 prosenttia, vuokran 9 prosenttia ja muiden kiinteiden kulujen 8 prosenttia.

Ravintola-alan tunnuslukujen perusteella alle 6,5 euron pizzaa ei voida jatkuvasti myydä, jos yritys huolehtii kaikista yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Kampanjaluontoisesti hinta voi olla alempi tai mikäli yrittäjällä ei ole työntekijöitä, hän ei maksa itselleen palkkaa eikä halua omistamalleen liiketilalle tuottoa. MaRan tekemän laskelman perusteella ei voida osoittaa, että yksittäinen yrittäjä toimii harmaassa taloudessa, mutta se voi olla viite siitä.

Harmaa talous vaikuttaa rehellisen yrittäjän arkeen esimerkiksi vääristämällä kilpailua ja palveluiden hintoja. Rehellinen yritys ei pysty kilpailemaan velvoitteensa laiminlyövän ravintolan kanssa.

”Poliisi on nostanut ansiokkaasti esiin ilmiön, joka aiheuttaa merkittävää haittaa yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitaville ravintolayrittäjille. Jokainen voi omilla arkisilla valinnoillaan torjua harmaata taloutta. Yksi kuititon pizza-ostos ravintolassa ei välttämättä tunnu isolta asialta, mutta harmaa talous vahingoittaa sekä yksittäisiä ihmisiä että koko yhteiskuntaa”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Vahingot yhteiskunnalle verojen ja lakisääteisten maksujen laiminlyönneistä majoitus- ja ravintola-alalla ovat 300-400 miljoonaa euroa vuodessa. Noin 8-10 prosenttia ravintola-alasta on harmaan talouden piirissä. Matkailu- ja ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö MaRa ry on ollut vuodesta 2012 asti yksi poliisin yhteistyökumppani harmaan talouden vastaisessa kampanjassa.

MaRan jäsenkysely: Ravintolapäivä vähentää ravintoloiden myyntiä selvästi

2014-11-14 13_15_49-843a094fa62bacb0.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Kolmasosa kaupunkien keskustassa sijaitsevista MaRan jäsenravintoloista ilmoitti, että Ravintolapäivä vähentää myyntiä enemmän kuin kymmenen prosenttia. Siitä huolimatta 54 % ravintoloista suhtautuu Ravintolapäivään myönteisesti tai neutraalisti. Ravintolapäivän tavoitteet ravintolakulttuurin edistämiseksi ja sääntelyn vähentämiseksi ovat kannatettavia.

Kolmasosalla vastaajista Ravintolapäivä vähensi myyntiä enemmän kuin kymmenen prosenttia. Alle kymmenen prosenttia vastaajista ilmoitti, että Ravintopäivä kasvatti myyntiä. Eniten Ravintolapäivä heikentää ruokaravintoloiden myyntiä. Yksittäisten ravintoloiden myynti voi vähentyä jopa puoleen Ravintolapäivänä.

Jäsenyritykset katsovat, että Ravintolapäivä edistää ravintolakulttuuria, mutta antaa väärän kuvan ravintolaruoan hinnasta veroineen ja henkilöstökustannuksineen. Epäsuhta korostuu, koska ravintoloita koskeva sääntely ja valvonta ovat tiukentuneet ja lisääntyneet koko ajan. Lisäksi tällä vaalikaudella monet verot kuten arvonlisävero, alkoholivero ja sähkövero ovat nousseet tuntuvasti.

Yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitavien ravintoloiden liikevaihdosta yli puolet menee veroihin ja henkilöstökustannuksiin. Raskas kulurakenne johtaa korkeisiin hintoihin. Ravintoloiden verotusta ja sääntelyä tulee keventää hintakilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi.

Ravintoloiden myynti vähenee Ravintolapäivänä, mutta ravintoloiden tulee silti maksaa kaikki kulut kuten vuokrat ja henkilöstökulut myös Ravintolapäivänä. Ongelma korostuu nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, kun myynti on heikentynyt ja jatkaa laskuaan.

”Lauantai on ravintoloille tärkeä myyntipäivä. Esitän Ravintolapäivän järjestäjille, että Ravintolapäivä järjestettäisiin aina sunnuntaisin, jolloin ravintoloiden myynti on vähäisempää. Niinä sunnuntaina ravintolat voisivat harkita ravintolan kiinni pitämistä”, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Suomen Online Tutkimus Oy:n MaRan jäsenyrityksille tekemässä kyselyssä kartoitettiin Ravintolapäivän vaikutuksia ravintoloiden toimintaan. Kysely tehtiin suurimpien kaupunkien keskustassa sijaitseville ravintoloille heti elokuussa pidetyn Ravintolapäivän jälkeen.

Kyselyyn vastasi 101 jäsenyritystä, joilla on yhteensä 438 ravintolaa. Vastausprosentti oli hyvä (36 %).