Verohallinto aloitti ravintola-alan valtakunnalliset tarkastukset

Tarkastusten tavoitteena on ravintola-alan harmaan talouden vähentäminen. Jopa kymmenen prosenttia ravintola-alan liikevaihdosta arvioidaan olevan harmaan talouden piirissä.

Verohallinnon verotarkastajat aloittivat helmikuussa valtakunnalliset ravintola-alan tarkastukset. Tarkastukset ovat osa Verohallinnon käynnistämää ravintolaprojektia.

Tiettyyn toimialaan keskittyvä tehostettu verovalvonta on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi harmaan talouden vastaisessa toiminnassa. Hyvänä esimerkkinä on rakennusalan verovalvontahanke Raksa.

– Ravintolaprojektin tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta ravintola-alalta ja sitä kautta vähentää verovajetta. Samalla helpotamme myös rehellistä ravintolatoimintaa harjoittavien tilannetta puuttumalla epäterveeseen kilpailuun, joka perustuu lakisääteisten velvoitteiden täyttämättä jättämiseen, ylitarkastaja Pia Ansamäki Verohallinnon Yritysverotusyksiköstä kertoo.

Harmaata taloutta esiintyy tyypillisesti työvoimavaltaisilla toimialoilla kuten rakennus- ja ravintola-aloilla. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2010 teettämän tutkimuksen mukaan arviolta noin kymmenen prosenttia ravintola-alan liikevaihdosta on harmaan talouden piirissä. Verojen menetykset ovat selvityksen mukaan noin 260 miljoonaa euroa ja lakisääteisten vakuutusmaksujen menetykset noin 60 miljoonaa euroa.

Ravintola-alalla harmaa talous ilmenee esimerkiksi ohimyyntinä, pimeästi maksettuina palkkoina ja työnantajamaksujen laiminlyöntinä.

– Harmaa talous voi tarkoittaa kassan ohi myyntiä, jolloin kaikkia myynnistä saatavia tuloja ei kirjata kirjanpitoon. Toimintaan liittyy usein myös pimeitä palkkoja, Ansamäki listaa.

Verohallinto tekee ravintolatarkastuksissa yhteistyötä muiden viranomaisten kuten Poliisin, Aluehallintoviraston, Tullin ja Valviran kanssa.

– Yksi projektin tavoitteista on viranomaisyhteistyön tehostaminen. Verotarkastuksilla tulee esille asioita, joita esimerkiksi alkoholitarkastajat voivat hyödyntää työssään, Ansamäki kertoo.

Verohallinnon Ravintolaprojekti kestää ensi vuoden kevääseen asti.

Verohallinnon aiempi ravintolaprojekti toteutettiin vuosina 2003 – 2005. Tuolloin Verohallinto paljasti harmaata taloutta noin 81 miljoonan euron edestä ja sen johdosta esitettiin maksuunpantaviksi lähes 35 miljoonan euron verot.