HYY Ravintoloiden yt-neuvottelut päätökseen

HYY Ravintolat Oy:ssä 14.10. – 1.12.2015 käydyt yhteistoimintaneuvottelut on saatettu päätökseen.

Neuvottelut on käyty tuotannollisista ja taloudellisista syistä työnantajan harkittua liiketoimintansa sopeuttamista ravintolamäärän pienenemiseen, yrityksen taloudellisen tilanteen ja tulevaisuuden tulosnäkymien johdosta.

HYY Ravintoloiden liiketoiminnan päättyminen Metropolian Ammattikorkeakoulussa tarkoittaa yrityksen ravintoloiden määrän vähenevän kolmanneksella nykyisestä 31 ravintolasta 21:een. Opiskelija-aterian hintaan ei ole tiedossa myöskään muutoksia, hinnan oltua sama 1.3.2012 lähtien vaikuttaen vahvasti yrityksen kannattavuuteen opiskelijaravintolapalveluiden tuottajana.

Nyt tehdyn päätöksen mukaan ravintolatoiminnan esimiestason, ketjunohjauksen ja tukipalveluiden tehtävät sekä kulurakenne sopeutetaan pienenevään ravintolamäärään. Liiketoiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden varmistamiseksi toteutetaan yrityksen johtamisjärjestelmän muutos sekä luovutaan myös osasta nykyisiä tehtäviä sekä toimintoja.

Kaikille yhteistoimintaneuvotteluiden alaisille työntekijöille on tarjottu uutta työtä HYY Ravintolat Oy:ssä avoinna olevista tehtävistä irtisanomisten välttämiseksi. Irtisanottavien lopullinen määrä on 11.

– Neuvottelujen nyt päätyttyä voimme todeta, että irtisanottavien määrä toteutui huomattavasti ennakoitua vähäisempänä, kertoo HYY Ravintolat Oy:n toimitusjohtaja Arja Kosonen .

– Tehtyjen sopeutusten myötä varmistamme kannattavan liiketoiminnan myös jatkossa. Toimintamallimme raaka-aineiden vastuullisuudessa on toimialallamme aidosti ainutlaatuinen ja olen siitä ylpeä. Keskittymällä tuohon ydinosaamiseemme tulemme varmasti menestymään, Antti Kerppola , HYY Yhtymän toimitusjohtaja toteaa.

Fazer suunnittelee ravintolaorganisaationsa uudistusta

lxy6pe6dbdpepuzpdlgl

Fazer suunnittelee ravintolaorganisaatiorakenteensa uudistamista ja toiminnan tehostamista turvatakseen kilpailukykynsä muuttuvassa toimintaympäristössä. Fazer aloittaa Food Services -liiketoiminnassaan yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhteensä 100 henkilöä. Toteutuessaan suunnitellut muutokset voivat johtaa enintään 20 työtehtävän päättymiseen. Fazer tukee niitä, joita mahdollinen työsuhteen päättyminen tulisi koskemaan.

Fazer suunnittelee ravintolaorganisaatiorakenteen uudistamista vastatakseen muuttuviin asiakas- ja kuluttajatarpeisiin joustavammin. Suunniteltujen muutosten tavoitteena on vahvistaa Fazer Food Servicesin kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä parantaa liiketoimintaedellytyksiä ja kannattavuutta

”Haluamme tuoda suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa lähemmäksi asiakasta. Näin voimme tarjota asiakkaillemme räätälöityjä palveluratkaisuja sekä päivittäistä joustavuutta ravintolassa”, toteaa Fazer Food Servicesin toimitusjohtaja Jaana Korhola.

Fazer aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat ravintolaorganisaation esimiestehtävien mahdollisia muutoksia. Yt-neuvottelut koskevat yhteensä 100 henkilöä ympäri Suomen. Toteutuessaan muutokset voivat johtaa enintään 20 työtehtävän päättymiseen.

Fazerille on tärkeää pyrkiä turvaamaan yrityksessä työskennelleiden henkilöiden tulevaisuus. ”Panostamme uudelleensijoittumiseen liittyviin toimenpiteisiin ja käymme jokaisen kanssa henkilökohtaisen keskustelun tilanteesta. Välitämme aktiivisesti Fazer-konsernin avoimia työpaikkoja ja olemme yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa”, kertoo Korhola.

Fazer työllistää Suomessa noin 6400 henkilöä, joista 3500 henkilöä Fazer Food Servicesissä. Fazer Food Services tarjoaa ruokailupalveluita yli 600 ravintolassa ympäri Suomen.

Turun Osuuskauppa suunnittelee Forumin Amarillon, Rosson ja Coffee Housen liiketoimintojen lopettamista

TOK käynnistää yt-neuvottelut Turussa Forumin Amarillossa, Rossossa sekä Coffee Housessa.

– Turun markkinatilanne ravintolaliiketoiminnan osalta on tällä hetkellä todella kilpailtu. Samaan aikaan yksityisen kulutuksen taantuma jatkuu. Lisäksi toimialaan kohdistuvat kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi. Lopputuloksena on liiketoiminnan kannattavuuden merkittävä heikkeneminen Amarillon, Rosson ja Coffee Housen kohdalla. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että joudumme neuvottelemaan ravintolatarjontamme sopeuttamisesta kysyntätilanteeseen, toteaa TOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupasta vastaava toimialajohtaja Mikko Eskelinen.

Ravintoloiden liiketoimintojen lopettaminen voi toteutuessaan johtaa korkeintaan 49 työsuhteen päättymiseen.

– Pyrimme tarjoamaan neuvottelun piirissä olevalle henkilöstölle ensisijaisesti muuta työtä TOK:n sisältä. Neuvottelut alkavat 13.10.2014 ja kestävät vähintään kuusi viikkoa. Mahdolliset henkilöstövaikutukset toteutuvat enintään puolen vuoden kuluessa neuvottelujen päättymisestä, Eskelinen sanoo.